Заявление на алименты без брака образец

Образец искового заявления о взыскании алиментов без брака

Ниже вам представлен образец искового заявления о взыскании алиментов без брака в 2018 году. В данном примере показан порядок взыскания алиментов на ребенка в том случае, когда родители не пребывали в брачных отношениях.

На примере показано взыскание алиментов в части от заработка (дохода) или в твердой денежной сумме.

Пример искового заявления о признании отцовства и взыскании алиментов

До _(повне найменування)_ суду
м. ________ вул. ________

ПОЗИВАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

ВІДПОВІДАЧ: ПІБ повністю, дата народження, ІНН
місце реєстрації та проживання:
повна адреса та поштовий індекс,
номер та серія паспорту
засоби зв’язку.

Если адрес регистрации и места жительства отличаются, то они указываются по отдельности. Это необходимо для того, чтобы ответчик и истец смогли вовремя получать все документы из суда.

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на утримання дитини

З відповідачем __________ (ПІБ, дата народження) я ________(ПІБ, дата народження) проживала однією сім’єю без державної реєстрації шлюбу з _____(місяць, рік) до _____(число, місяць, рік).

Я народила сина (дочку) ________(ПІБ, число, місяць та рік її народження).

Дитина проживає разом зі мною, що підтверджується відповідною довідкою з місця проживання (додаток 3).

Відповідно до ст. 141 СК України: «Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини».

Відповідно до ст. 180 СК України: «Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття». При цьому обоє батьків мають рівні зобов’язання по утриманню дитини. Однак відповідач не надає мені матеріальної допомоги на утримання дитини.

Відповідно до ч. 3 ст. 181 СК України: «За рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) призначаються в частці від доходу її матері, батька і (або) у твердій грошовій сумі».

Відповідач має можливість сплачувати кошти на утримання нашої спільної дитини, оскільки він працює в ТОВ «_____» на посаді _____ та має регулярний і стабільний заробіток у розмірі 2500 грн. (довідка з місця роботи відповідача).

Обязательно указываем о доходах ответчика: его место работы, должность и размер заработной платы. Идеальным будет, если вы приобщите к материалам дела справку о доходах ответчика. Если возникнут проблемы в ее получении, то вам необходимо просить суд затребовать ее у соответствующего субъекта хозяйственной деятельности.

Если ответчик не имеет доходов, не работает или работает без официального оформления, то указываем об этом в иске:

Згідно ст. 184 СК України: «Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі».

Відповідач має нерегулярний дохід, оскільки ______ (вказуємо причини). Тому, я вважаю, що аліменти повинні бути визначені у твердій грошовій сумі.

Відповідно до вимог Сімейного кодексу України (ст. 182-184), вирішуючи питання щодо розміру аліментів, суд повинен ураховувати: стан здоров’я, матеріальне становище дитини і платника аліментів; наявність в останнього інших неповнолітніх дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, повнолітніх дочки, сина; інші обставини, що мають істотне значення.

Відповідач інших утриманців немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти на утримання нашої неповнолітньої дитини.

Оскільки відповідач в добровільному порядку відмовився від надання матеріальної допомоги нашій дитині та ухиляється від обов’язку утримувати її до досягнення нею повноліття, я вимушена звернутися в суд з цією позовною заявою.

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про судовий збір»: «Від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються:

3) позивачі — у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 128, 135, 180, 181 — 183, 191 Сімейного кодексу України, ст.ст. 174, 175 ЦПК України, ЗУ «Про судовий збір», —

 1. Стягнути з відповідача — _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліменти на утримання неповнолітньої дитини ___________ (ПІБ), _______ року народження, в розмірі 1/4 частки з усіх видів заробітку (або у твердій грошовій сумі в розмірі ____ грн.), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з моменту подачі даної позовної заяви і до досягнення дитиною повноліття.
 1. Копії паспорту – 2 екз.
 2. Копії довідок при присвоєння ідентифікаційного номера – 2 екз.
 3. Копії свідоцтва про народження – 2 екз.
 4. Довідка про склад сім’ї та її копія – 2 екз.
 5. Копія позовної заяви – 2 екз.

Все документы, которые мы подкрепляем к исковому заявлению, в том числе и сам иск, необходимо делать в двух экземплярах:

 • первый для суда. Как правило в суд мы предоставляем оригиналы всех документов. Их не обязательно подкреплять под исковое заявление. Достаточным будет взять их в судебное заседании и предоставить их судье по ее требованию.
 • второй для ответчика (только копии документов).

«____»______________2018 р. __(підпис)__ ПІБ

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка, если родители не были в браке: образец, порядок подачи

Если у супругов в официальном браке родился ребенок, то после развода жене не составит труда взыскать алименты с мужа. Ситуация с гражданским браком немного сложнее: в первую очередь матери ребенка необходимо доказать родство малыша с гражданским мужем. Только после данной процедуры можно официально подать заявление в судебный орган для взыскания алиментов.

Материальное обеспечение ребенка родителями, не состоящими в браке

Дети имеют закрепленное на законодательном уровне право получать материальное обеспечение от своих родителей. При этом не имеет значения, состоят они в официальном или гражданском браке. Данный факт нашел отражение в статье 53 Семейного кодекса РФ.

Ребенок, рожденный вне брака, и ребенок, появившийся у родителей в официальном браке, имеют равные права на материальное обеспечение при выполнении одного условия: необходимо, чтобы мужчина официально признал ребенка. Это может быть сделано на добровольной основе. Если мужчина отказывается признать малыша, родившегося от него вне брака, мать вправе обратиться в суд для принудительного установления отцовства.

Без заключения официального брака супруги могут составить соглашение о детях, что значительно упростит жизнь обоим в случае прекращения отношений. Документ избавит мать от необходимости обращаться в суд для установления отцовства.

Алименты на внебрачных детей

Семейный кодекс РФ закрепляет за родителями обязанность содержать своих детей. Не снимается с них данная обязанность даже после прекращения отношений. Мать имеет право требовать выплаты денежных средств на содержание ребенка с бывшего сожителя в случае его официального признания отцом ребенка.

Отец может добровольно признать малыша. В случае его отказа отцовство будет установлено в судебном порядке. В любом случае обязать сожителя выплачивать алименты можно только после официального признания его отцом. Алиментные обязательства у мужчины возникнут с момента подачи матерью ребенка иска в суд с требованием установить отцовство. Взыскать невыплаченные алименты за прошедшее время невозможно.

Может ли женщина подать на алименты, если брак не зарегистрирован?

Финансовое обеспечение несовершеннолетнего в период брака родителей и после развода устанавливается законодательно. Однако не все дети рождаются в официальном брачном союзе. При отсутствии регистрации между матерью и отцом, у мужчины не возникают родительские права и обязанности на основании закона. Рассмотрим подробнее, как подать на алименты вне брака.

Можно ли подать на алименты без брака?

Порядок возникновения родительских прав не имеет прямой зависимости от наличия/отсутствия официального брачного союза между мамой и папой. Основанием для появления прав родителя является запись о гражданине в графе «Отец» в книге записи актов гражданского состояния. Внесение информации проводится следующим образом:

 • по штампу о браке в паспорте матери;
 • по штампу о разводе, если ребенок родился в течение 300 дней после регистрации расторжения брака;
 • по совместному заявлению родителей;
 • по решению суда;
 • по заявлению отца и постановлению районного органа опеки.

Важно! Не является основанием для возникновения родительских прав и обязанностей внесение информации об отце со слов матери несовершеннолетнего. В таких случаях выдается справка Ф25. Женщина имеет право внести в графы свою фамилию и любые имя и отчество.

Установление отцовства

Может ли женщина подать на алименты если брак не зарегистрирован? Если мать и отец не состоят в зарегистрированном браке, то для внесения информации о мужчине в документы ребенка необходима процедура установления отцовства. Она оформляется в добровольном и принудительном порядке.

Для добровольного урегулирования вопроса необходимо согласие матери и отца ребенка. Стороны обращаются в районный отдел ЗАГС по месту регистрации факта рождения несовершеннолетнего с общим заявлением о внесении информации о мужчине в документацию ребенка.

Мать и отец оплачивают госпошлину. В 2018 году ее размер составляет 100 руб. за установление отцовства и 100 руб. за выдачу нового свидетельства. Старый документ ребенка признается недействительным.

С этого момента мужчина считается официальным отцом несовершеннолетнего. Теперь он наделяется родительскими правами и обязанностями в его отношении, в том числе финансового обеспечения.

Женщина не может подтвердить информацию об отцовстве мужчины, если она:

 • умерла;
 • лишена/ограничена в родительских правах;
 • признана недееспособной/ограничена в дееспособности;
 • признан безвестно отсутствующей/умершей.

В какой ситуации мужчина обращается в ЗАГС самостоятельно. В качестве дополнительной информации предоставляется постановление районного органа опеки и попечительства о возможности установления отцовства.

Для его получения гражданин представляет специалистам заявление и доказательства своего отцовства:

 • выписку из домовой книги, что родители были прописаны вместе;
 • совместные фото;
 • данные о состоянии здоровья (отсутствие психических заболеваний, алкоголизма, наркомании);
 • показания свидетелей.

Принимая решение, орган опеки руководствуется правом ребенка на жизнь в семье. Наличие официального отца соответствует интересам ребенка, поэтому разрешение выдается в большинстве случаев.

Важно! Специалисты органа опеки могут самостоятельно запросить информацию о судимости мужчины для полной характеристики лица. Согласие лица на получение данных не учитывается.

В случае отказа одной из сторон от добровольного установления отцовства, заинтересованная сторона может обратиться в суд. Истец предоставляет обоснование исковых требований, в случае необходимости суд назначает генетическую экспертизу. По результатам теста, выносится судебное решение.

Данные об отце вносятся на основании решения суда вне зависимости от пожеланий мужчины. Иск может быть подан самостоятельно или совместно с требованиями о взыскании финансового обеспечения.

Алиментное соглашение

После того как информация о мужчине внесена в документы ребенка, у его появляется обязанность материального обеспечения несовершеннолетнего. Вопрос можно урегулировать в добровольном или принудительном порядке.

Добровольным вариантом урегулирования является нотариальное соглашение о финансовом обеспечении ребенка. Закон предусматривает возможность заключения соглашения на алименты без брака.

Документ оформляется в письменном виде и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. С момента оформления соглашение наделяется силой исполнительного листа. Если одна из сторон игнорирует согласованные условия, то его возможно передать в ФССП для принудительного исполнения.

Соглашение должно включать следующие данные:

 • информация о сторонах:
 • данные детей;
 • периодичность выплат (ежемесячно, раз в полгода, 2 раза в месяц);
 • порядок взыскания (процент от доходов, твердая сумма);
 • сумма выплат;
 • порядок проведения платежей (на банковскую карту, на счет в банке, наличными);
 • порядок предоставления отчетности за потраченные средства;
 • условия расторжения соглашения.

Судебное взыскание алиментов

Наличие брачного союза не является обязательным условием при взыскании материального обеспечения на ребенка. Рассмотрим, как подать на алименты не находясь в браке. Закон предусматривает возможность урегулирования вопроса в порядке приказного или искового судопроизводства. При отсутствии дополнительных споров между родителями направляется заявление в мировой суд. К нему прикладывается необходимая документация.

Заявитель и ответчик не присутствуют при принятии решения. Истец должен получить судебный приказ и направлять его в ФССП. Приказной порядок применяется исключительно в случаях, когда отцовства мужчины в отношении несовершеннолетнего установлено. Исковое судопроизводство применяется при наличии других семейных споров между сторонами. При отсутствии между родителями зарегистрированного брака единственным спором может быть установление отцовства.

Материальное обеспечение для несовершеннолетнего назначается со дня подачи заявления. Так как период рассмотрения иска об установлении отцовства может быть растянут во времени, то к моменту вступления в силу решения суда формируется значительная задолженность.

Важно! В силу несовершенства законодательства, при установлении отцовства зачастую выигрывает не правая сторона, а более сильный юрист. Заявителю необходимо подобрать грамотного специалиста.

Исковое заявление о взыскании алиментов без брака (образец)

Образец заявления на алименты если не состояли в браке мало отличается от оформленного официальными супругами.

Рассмотрим заявление на подачу алиментов (образец для родителей не в браке):

 • наименование судебного органа (мирового, районного или городского суда);
 • информация о матери несовершеннолетнего (Ф.И.О., адрес, данные гражданского паспорта, телефонный номер);
 • аналогичные данные об отце;
 • наименование документа;
 • подробная информация об отношениях родителей (сожительствовали, встречались, имели личные отношения);
 • порядок установления отцовства и реквизиты документов (свидетельства об установлении отцовства, решение суда);
 • отношения между отцом и ребенком (посещает, общается, материально не помогает);
 • порядок расчета денежных средств (процент от доходов, твердая сумма);
 • ссылка на закон;
 • требования об удержании материального обеспечения;
 • перечень доказательной базы;
 • подпись матери, дата составления.

Иск об установлении отцовства и взыскании алиментов можно скачать здесь

Документы

Документы на алименты без брака на ребенка:

 • гражданский паспорт матери;
 • гражданский паспорт отца;
 • свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
 • свидетельство об установлении отцовства (при наличии);
 • решение суда об установлении отцовства (при наличии);
 • данные о доходах отца и матери;
 • выписка из миграционной службы о составе семьи заявителя.

Документы предоставляются в 5 экземплярах (отцу, суду, матери, районному органу опеки, районному отделу ЗАГС). Копии бланков необходимо заверить подписью и Ф.И.О. заявителя.

Размер алиментов, если не расписаны

Закон не предусматривает точную сумму материального обеспечения, которую должен выплачивать отец. Размер устанавливается в зависимости от способа взыскания. Сумма может рассчитываться исходя из процентного соотношения во всем видам доходов или устанавливаться в виде твердой суммы.

Если финансовое содержание выплачивается на основании нотариального соглашения, то размер устанавливается в твердой сумме. Размер платежа не может быть меньше, чем установил бы суд.

В судебном порядке выплата назначается в виде процентного соотношения ко всем видам доходов. Размер зависит от количества несовершеннолетних детей:

Такой вариант назначается для отца, который имеет официальное место работы или регулярные доходы (пенсия, пособия).

Если гражданин не имеет постоянного дохода или он носит сезонный характер, то назначается твердая сумма выплаты.

Когда начисляются алименты, если брак не зарегистрирован?

Алименты если не в браке начинают начисляться:

 • с момента подачи искового заявления;
 • с момента, установленного соглашением.

Важно! При взыскании в судебном порядке, мать может взыскать средства за 3 предыдущих года. Но не больше, чем до даты установления отцовства.

Таким образом, мужчина, с которого алименты взысканы при установлении отцовства, оплачивает материальное содержание с момента подачи заявления в суд. Средства за предыдущий период он не выплачивает.

Выплачивать алименты вне брака обязан только тот мужчина, который признал несовершеннолетнего своим ребенком добровольно или через суд. После того как отцовство установлено, на мужчину возлагаются все родительские права, как для родителей в браке. Сумма и порядок начисления устанавливаются в общем порядке. Отец не обязан оплачивать период до установления отцовства.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector